Объявление

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!!!


Очередное заседание студенческого научного кружка кафедры состоится 11 и 25 декабря, в 16.30 в конференц-зале кафедры (4-й корпус, 8 этаж).

По всем вопросам обращаться по тел.: (066)411-87-35


Публикации

Список печатных работ сотрудников кафедры общей хирургии № 1 за 2002 год

1.     Гюльмамедов Ф.И., Томашевский Н.И., Белозерцев А.М., Ярощак В.В., Кухто Г.К., Гюльмамедов П.Ф., Лыков В.А., Полунин Г.Е. Перспективы совершенствования высшего медицинского образования в медицинских вузах//Сборник научных трудов. Материалы международной конференции «Медицинское образование ХХ1 века».- Витебск.-2002.- С. 29-31.

Подробнее...

Список друкованих робіт співробітників кафедри анестезіології та реаніматології медичного факультету № 2 ДонДМУ ім. М.Горького за 2004 рік

1.      Гюльмамедов Ф.І., Плахотніков І.О., Полунін Г.Є., Кондратенко Є.Л., Даниленко О.Н. Можливості радіонуклідних методів діагностиці моторно-евакуаторних розладів товстої кишки // Клінічна хірургія. – 2003. – № 11 (додаток). – С. 44-45.

Подробнее...

Список друкованих робіт співробітників кафедри анестезіології та реаніматології медичного факультету № 2 ДонДМУ ім. М.Горького за 2005 рік

 1.     Гюльмамедов Ф.И., Белозерцев А.М., Епифанцев А.А., Ксенофонтов С.С., Полунин Г.Е., Гудинов И.Д., Белозерцев О.А. Современные аспекты и наш опыт хирургического лечения осложненной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки // Хірургія України. – 2004. – № 1 (9). – С.69-72.

Подробнее...

Список друкованих робіт співробітників кафедри анестезіології та реаніматології медичного факультету № 2 ДонДМУ ім. М.Горького за 2006 рік

1.     Башмаков М.Н. Эффективность проведения общей и местной иммунокорекции  у больных с гнойными поражениями м’яких тканей на фоне сахарного диабета // Зб.наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Київ-Луганськ-Харків, 2002. – Вип. 5 (44) – С. 113-118.

Подробнее...

Список друкованих робіт співробітників кафедри загальної хірургії № 2 ДНМУ ім.М.Горького за 2007 рік

1.    Гюльмамедов Ф.И., Бондаренко А.В., Гюльмамедов П.Ф., Кухто А.П. Герниоаалопластика послеоперационных вентральных грыж больших размеров // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2007, Т 7. – Вип. 1-2 (17-18) – С. 105-107.

Подробнее...

Список друкованих робіт співробітників кафедри загальної хірургії № 1 ДНМУ ім.М.Горького за 2007-2008 рік

 1.    Ксенофонтов С.С. Вдосконалення товстокишкової езофагопластики при високих опікових та протяжних доброякісних рубцевих стриктурах стравоходу і глотково-стравохідного переходу: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03)/ С.С. Ксенофонтов; Нац. мед. академія післядипломної освіти .-К., 2007.- 40 с.

Подробнее...

Список друкованих робіт співробітників кафедри загальної хірургії № 1 ДНМУ ім.М.Горького за 2008-2009 рік

1.    Жадинський А.М., Гюльмамедов Ф.І., Жадинський М.В. Експериментальне обґрунтування підходів до місцевої антибіотико терапії інфікованих ран // Архів клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – Т.17, № 2 – С. 138-141.

Подробнее...

Список друкованих робіт співробітників кафедри загальної хірургії та хірургічних хвороб стоматологічного факультету ДНМУ ім.М.Горького за 2009-2010 рік

1.    Гюльмамедов Ф.І. Безперервне і цілісне викладання хірургії – актуальне завдання вищої медичної освіти // Архів клінічної та експериментальної медицини. – 2009. – Т. 18, № 1. – С. 122.

Подробнее...

Список друкованих робіт кафедри загальної хірургії та хірургічних хвороб стоматологічного факультету ДонНМУ ім.М.Горького за 2011 рік (з роботами не включеними в звіт 2010 р.)

Монографії

 

1.  Протистенотичні кінцеві анастомози в шлунково-кишковій хірургії: Монографія / Василенко Л.І., Єпіфанцев О.А., Гюльмамедов Ф.І., Верхулецький І.Є. – Донецьк: «Каштан», 2011. – 192 с.

Подробнее...

Список друкованих робіт кафедри загальної хірургії та хірургічних хвороб стоматологічного факультету ДонНМУ ім.М.Горького за 2012 рік

Подробнее...

Список друкованих робіт кафедри загальної хірургії та хірургічних хвороб стоматологічного факультету ДонНМУ ім.М.Горького за 2013 рік

Скачать