Объявление

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!!!


Очередное заседание студенческого научного кружка кафедры состоится 11 и 25 декабря, в 16.30 в конференц-зале кафедры (4-й корпус, 8 этаж).

По всем вопросам обращаться по тел.: (066)411-87-35


Патенты кафедры

1.     Патент на корисну модель 32280 А Україна. МПК А61В17/00 Спосіб формування тонко-товстокишкового анастомозу "бік у бік / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / О.Г.Гринцов, Г.Є.Полунін, Е.Р.Чарчян (Україна). – Заявка № 99020714 від 02.02.1999; Опубл. 15.12.2000 // Бюл. № 7-11.

2.     Патент на корисну модель 36637 А Україна. МПК А61В17/00 Спосіб формування міжкишкового анастомозу / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / Ф.І.Гюльмамедов, Г.Є.Полунін, П.Ф.Гюльмамедов, В.О.Ликов, В.І.Шаламов, Р.О.Костін (Україна). – Заявка № 2000010284 від 18.01.2000; Опубл. 16.04.2001 // Бюл. № 3.

3.     Патент на корисну модель 36901 А Україна. МПК А61В17/00 Спосіб формування штучного ануса / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / Ф.І.Гюльмамедов, В.І.Шаламов, Г.Є.Полунін, В.О.Ликов, Е.Р.Чарчян (Україна). – Заявка № 2000021019 від 22.02.2000; Опубл. 16.04.2001 // Бюл. № 3.

4.     Патент на корисну модель 38444 А Україна. МПК А61В17/00 Спосіб формування анастомозу / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / Ф.І.Гюльмамедов, Г.Є.Полунін, П.Ф.Гюльмамедов, Ю.В.Карпенко (Україна). – Заявка № 2000073943 від 04.07.2000; Опубл. 15.05.2001 // Бюл. № 4.

5.     Патент на корисну модель 38445 А Україна. МПК А61В17/00 Спосіб формування анастомозу кінець у кінець / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / Ф.І.Гюльмамедов, Г.Є.Полунін, П.Ф.Гюльмамедов, Ю.В.Карпенко (Україна). – Заявка № 2000073944 від 04.07.2000; Опубл. 15.05.2001 // Бюл. № 4.

6.     Патент на корисну модель 38446 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб резекцii прямоi кишки / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / Гюльмамедов Ф.І., Ликов В.О., Шаламов В.І., Полунін Г.Є, Гюльмамедов П.Ф., Чарчан Е.Р. (Україна). – Заявка № 2000073945 від 04.07.2000; Опубл. 15.05.2001 // Бюл. № 4.

7.     Патент на корисну модель 38534 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб лапаратомії / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / О.Г.Гринцов, Г.Є.Полунін, Р.О.Костін (Україна). – Заявка № 2000074371 від 19.07.2000; Опубл. 15.05.2001 // Бюл. № 4.

8.     Патент на корисну модель 39747 А Україна. МПК А61В17/00 Спосіб формування тонко-товстокишкового резервуару / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / Ф.І.Гюльмамедов, П.Ф.Гюльмамедов, Г.Є.Полунін, Г.К.Кухто, М.І.Томашевський, Р.А.Костін, Ю.В.Карпенко (Україна). – Заявка № 2001010706 від 31.01.2001; Опубл. 15.06.2001 // Бюл. № 5.

9.     Патент на корисну модель 43050 А Україна. МПК А61В17/00 Спосіб ліквідації внутрішнього отвору при екстрасфінктерних прямо кишкових норицях / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / Ф.І.Гюльмамедов, В.І.Шаламов, Ю.В.Карпенко, Г.Є.Полунін, П.Ф.Гюльмамедов (Україна). – Заявка № 2001010180 від 10.01.2001; Опубл. 15.11.2001 // Бюл. № 10.

10.           Патент на корисну модель 48550 А Україна. МПК А61В10/00 Спосіб діагностики раку / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / Б.Г.Борзенко, О.М.Бакурова, І.В.Василенко, О.М.Білозерцев (Україна). – Заявка № 2001106848 від 09.10.2001; Опубл. 15.08.2002 // Бюл. № 8.

11.           Патент на корисну модель 51068 А Україна. МПК А61В17/00 Спосіб відновлення кишкової безперервності після операції Гартмана / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / Ф.І.Гюльмамедов, О.М.Білозерцев, Г.Є.Полунін, П.Ф.Гюльмамедов, Ю.В.Карпенко, О.П.Кухто (Україна). – Заявка № 2001128989 від 25.12.2001; Опубл. 15.11.2002 // Бюл. № 11.

12.           Патент на корисну модель 58711 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб формування анастомозу при резекцii прямоi кишки / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / Ф.І.Гюльмамедов, Г.Є.Полунін, П.Ф.Гюльмамедов, М.І.Томашевський, І.О.Плахотніков (Україна). – Заявка № 2002086593 від 08.08.2002; Опубл. 15.08.2003 // Бюл. № 8.

13.           Патент на корисну модель 61377 А Україна. МПК А61В17/00 Спосіб формування стравохідно-товстокишкового анастомозу / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / О.М.Білозерцев, А.І.Матвієнко, С.С.Ксенофонтов, І.Д.Гудінов, Г.Є.Полунін (Україна). – Заявка № 2003010290 від 14.01.2003; Опубл. 17.11.2003 // Бюл. № 11.

14.           Патент 3855 Україна. МПК 7 G01N33/48 Спосіб лікування ран в експерименті / Донецький державний медичний університет ім. М.Горького / А.М.Жадінський (Україна). – Заявка № 2004032311 від 30.03.2004; Опубл. 15.12.2004 // Бюл. № 12.

15.           Патент 8577 Україна. МПК 7 С12М1/22 Спосіб підготування агарових пластин до імунологічних та мікробіологічних досліджень / Донецький державний медичний університет ім. М.Горького / А.М.Жадінський, Ф.І.Гюльмамедов, М.В.Жадінський, Ю.І.Ніколенко, В.О.Волошин, М.Н.Башмаков (Україна). – Заявка № u200500088 від 14.01.2005; Опубл. 15.08.2005 // Бюл. № 8.

16.           Патент на корисну модель 14538 Україна. МПК А61В 17/00 Спосіб хірургічного лікування хвороби Крону / Донецький державний медичний університет ім. М.Горького / Гюльмамедов Ф.І., Гюльмамедов П.Ф., Кухто О.П., КУХТО Г.К., Полунін Г.Є. (Україна). – Заявка № u2005 11433 від 02.12.2005; Опубл. 15.05.2006 // Бюл. № 5.

17.           Патент на корисну модель 14637 Україна. МПК А61В 17/00 Спосіб лікування гігантських післяопераційних вентральних гриж / Донецький державний медичний університет ім. М.Горького / Гюльмамедов Ф.І., Гюльмамедов П.Ф., Бондаренко О.В., Кухто О.П., Енгенов Н.М. (Україна). – Заявка № 2005 11806 від 12.12.2005; Опубл. 15.05.2006 // Бюл. № 5.

18.           Патент на корисну модель 14776 Україна. МПК А61В 17/00 Спосіб лікування широких та множинних гриж черевної стінки / Інститут невідкладної і відновної хірургії ім..В.К.Гусака / Гюльмамедов Ф.І., Гюльмамедов П.Ф., Бондаренко О.В., Бабюк І.О., Отводенков О.Л. (Україна). – Заявка № 2005 12868 від 30.12.2005; Опубл. 15.05.2006 // Бюл. № 5.

19.           Патент на корисну модель 15285 Україна. МПК А61В 17/00 Спосіб лікування рецидивних пахових гриж за допомогою сітчастого протеза / Інститут невідкладної і відновної хірургії ім..В.К.Гусака / Гюльмамедов Ф.І., Гюльмамедов П.Ф., Бондаренко О.В., Кухто О.П., Бабюк І.О. (Україна). – Заявка № 2006 00203 від 10.01.2006; Опубл. 15.06.2006 // Бюл. № 6.

20.           Патент 16797 Україна. МПК (2006) G01N 33/00 Спосіб мірного забору ранового ексудату для досліджень / Донецький державний медичний університет ім. М.Горького / Жадінський А.М., Гюльмамедов Ф.І., Бєлозерцев О.М., Жадінський М.В., Пшенична О.А. (Україна). – Заявка № u2006 02927 від 20.03.2006; Опубл. 15.08.2006 // Бюл. № 8.

21.           Патент на корисну модель 19586 Україна. МПК (2006) А61В 17/00 Спосіб обструктивної резекції товстої кишки / Донецький державний медичний університет ім. М.Горького / Буценко В.М., Куніцький Ю.Л., Зійад С.С. Алтарава (Україна). – Заявка № u2006 07736 від 10.07.2006; Опубл. 15.12.2006 // Бюл. № 12.

22.           Патент на корисну модель 20100 Україна. МПК (2006) А61В 17/00 Спосіб лікування рецидивних та післяопераційних вентральних гриж / Інститут невідкладної і відновної хірургії ім..В.К.Гусака / Гюльмамедов Ф.І., Гюльмамедов П.Ф., Бондаренко О.В., Кухто О.П., Бабюк І.О., Полунін Г.Є. (Україна). – Заявка № u2006 07147 від 26.06.2006; Опубл. 15.01.2007 // Бюл. № 1.

23.           Патент на корисну модель 22465 Україна. МПК (2006) А61В 17/04 Спосіб лікування грижі стравохідного отвору діафрагми в поєднанні з ахалазією стравоходу / Інститут невідкладної і відновної хірургії ім..В.К.Гусака / Гюльмамедов Ф.І., Гюльмамедов П.Ф., Бондаренко О.В., Кухто О.П., Бабюк І.О., Полунін Г.Є. (Україна). – Заявка № u2006 12151 від 20.11.2006; Опубл. 25.04.2007 // Бюл. № 5.

24.           Патент 25033 Україна. МПК (2006) А61К 35/16 Спосіб лікування ран / Донецький державний медичний університет ім.М.Горького / Жадинський А.М., Гюльмамедов Ф.І., Жадинський М.В., Бєлозерцев О.М., Полунін Г.Є. (Україна). – Заявка № u200702440 від 05.03.2007; Опубл. 25.07.2007 // Бюл. № 11.

25.           Патент на корисну модель 27213 Україна. МПК (2006) А61В 17/00 Спосіб лікування пахвинних гриж / Донецький національний медичний університет ім.М.Горького / Гюльмамедов Ф.І., Плахотніков І.О., Полунін Г.Є., Попандопуло А.Г. (Україна). – Заявка № u200705600 від 21.05.2007; Опубл. 25.10.2007 // Бюл. № 5.

26.           Патент на корисну модель 32317 Україна. МПК (2008) А61В 17/00 Спосіб відновлення кишкової безперервності / Донецький національний медичний університет ім.М.Горького / Гюльмамедов П.Ф. (Україна). – Заявка № u20070643 від 21.07.2007; Опубл. 25.10.2008 // Бюл. № 5.

27.           Патент на корисну модель 32658 Україна. МПК (2008) А61В 17/00 Спосіб геміколектомії / Донецький державний медичний університет ім. М.Горького / Буценко В.М., Куніцький Ю.Л., Зійад С.С. Алтарава, Целікова В.В., Шаповалова Ю.О. (Україна). – Заявка № u2008 00310 від 08.01.2008; Опубл. 26.05.2008 // Бюл. № 10.

28.           Патент на корисну модель 33433 Україна. МПК (2008) А61В 17/00 Спосіб інтубації кишечнику і раннього ентерального харчування у хворих з гострою кишковою непрохідністю / Донецький державний медичний університет ім. М.Горького / Куніцький Ю.Л., Совпель О.В., Зійад С.С. Алтарава, Хрістуленко А.О., Сало М.Ф., Куніцький К.Ю. (Україна). – Заявка № u2008 01276 від 01.02.2008; Опубл. 25.06.2008 // Бюл. № 12.

29.           Патент на корисну модель 38163 Україна. МПК (2006) А61В 17/00 Спосіб відновлення кишкової безперервності після операції Гартмана за допомогою циркулярного зшиваю чого апарата / Донецький національний медичний університет ім.М.Горького / Гюльмамедов П.Ф. (Україна). – Заявка № u200809423 від 18.07.2008; Опубл. 25.12.2008 // Бюл. № 24.

30.           Патент на корисну модель 41558 Україна. МПК (2006) А61В 17/00 Спосіб лапараскопічної герніоалопластики / Донецький національний медичний університет ім.М.Горького / Гюльмамедов Ф.І., Єнгенов Н.М., Базіян Н.К., Кухто О.П. (Україна). – Заявка № u200815251 від 29.12.2008; Опубл. 25.05.2009 // Бюл. № 10.

31.           Патент на корисну модель 44767 Україна. МПК (2009) А61В 17/00 Спосіб відновлення кишкової безперервності після операції Гартмана у хворих з короткою та рубцевозміненною куксою прямої кишки / Донецький національний медичний університет ім.М.Горького / Гюльмамедов П.Ф., Бондаренко О.В., Танасов І.А. (Україна). – Заявка № u 2009 05173 від 25.05.2009; Опубл. 12.10.2009 // Бюл. № 19.

32.           Патент на корисну модель 44769 Україна. МПК (2009) А61В 17/00 Спосіб відновлення кишкової безперервності після операції Гартмана з рубцевим звуженням колостоми за допомогою циркулярного зшиваючого аппарата / Донецький національний медичний університет ім.М.Горького / Гюльмамедов П.Ф., Бондаренко О.В., Танасов І.А. (Україна). – Заявка № u 2009 05175 від 25.05.2009; Опубл. 12.10.2009 // Бюл. № 19.

33.           Патент на корисну модель 46406 Україна. МПК (2009) А61В 17/00 Спосіб лікування гігантських післяопераційних вентральних гриж у хворих з надлишковою жировою клітковинною передньої черевної стінки / Донецький національний медичний університет ім.М.Горького / Гюльмамедов П.Ф., Бондаренко О.В. (Україна). – Заявка № u 2009 05129 від 25.05.2009; Опубл. 25.12.2009 // Бюл. № 24.

34.           Патент на корисну модель 49411 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб діагностики ранових ускладнень після герніопластики у хворих з надлишковою жировою клітковиною передньої черевної стінки / Донецький національний медичний університет ім..М.Горького / П.Ф.Гюльмамедов, О.В.Бондаренко, В.А.Гюльмамедов, С.О.Зуйков (Україна). – Заявка № 2009 12165 від 26.11.2009; Опубл. 26.042.2010 // Бюл. № 8.

35.           Патент на корисну модель 53998 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб герметизації лінії механічного шва легені / Донецький національний медичний університет ім..М.Горького / А.Г.Висоцький, Д.В.Вегнер, Гринцов Г.О., Ступаченко Д.О., Герасименко О.В. (Україна). – Заявка № 2010 04539 від 19.04.2010; Опубл. 25.10.2010 // Бюл. № 20.

36.           Патент на корисну модель 55185 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб хірургічного лікування гемороїдальної хвороби / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / В.А.Гюльмамедов, Г.Є.Полунін, Ф.І.Гюльмамедов (Україна). – Заявка № 2010 05882 від 17.05.2010; Опубл. 10.12.2010 // Бюл. № 23.

37.           Патент на корисну модель 55328 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб відновлення кишкової безперервності після операції Гартмана / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / К.Г.Макієнко, Г.Є.Полунін, Ф.І.Гюльмамедов (Україна). – Заявка № 2010 06808 від 02.06.2010; Опубл. 10.12.2010 // Бюл. № 23.

38.           Патент на корисну модель 57734 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб формування тонко кишкового резервуара / Донецький державний медичний університет ім..М.Горького / Г.Є.Полунін (Україна). – Заявка № 2010 10065 від 16.08.2010; Опубл. 10.03.2011 // Бюл. № 5.

39.           Патент на корисну модель 59761 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб хірургічного лікування гемороїдальної хвороби / Донецький національний медичний університет ім..М.Горького / В.А.Гюльмамедов, Г.Є.Полунін, Ф.І.Гюльмамедов (Україна). – Заявка № 2010 14209 від 29.11.2010; Опубл. 25.05.2011 // Бюл. № 10.

40.           Патент на корисну модель 93777 А Україна. МПК А61В17/00 Пристрій для перетиску і пункції судин / Донецький національний медичний університет ім..М.Горького / О.Г.Гринцов, А.О.Христуленко, С.О.Гулий, О.В.Совпель, Ю.Л.Куницький, Р.В.Чотій (Україна). – Заявка № 2009 09692 від 22.09.2009; Опубл. 10.03.2011 // Бюл. № 2.

41.           Патент на корисну модель 62674 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб лікування транссфінктерних прямокишкових нориць / Донецький національний медичний університет ім..М.Горького / П.Ф.Гюльмамедов, Ю.В.Булавицький, О.В.Бондаренко (Україна). – Заявка № u2011 01468 від 09.02.2011; Опубл. 12.09.2011 // Бюл. № 17.

42.           Патент на корисну модель 65572 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб профілактики післяопераційних ускладнень внаслідок гемороїдектомії/ Донецький національний медичний університет ім..М.Горького / В.А.Гюльмамедов, Г.Є.Полунін, Ф.І.Гюльмамедов, В.І.Шаламов (Україна). – Заявка № 2011 060064 від 16.05.2011; Опубл. 12.12.2011 // Бюл. № 23.

43.           Патент 66607 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб хірургічного лікування запальних захворювань товстої кишки / Донецький національний медичний університет ім..М.Горького / Г.Є.Полунін, Н.В.Косар, І.А.Танасов (Україна). – Заявка № 2011 07728 від 20.06.2011; Опубл. 10.01.2012 // Бюл. № 1.

44.           Патент 66608 А Україна. МПК А61В17/00 Спосiб відновлення флори у відключеній частині товстої кишки після великих резекцій / Донецький національний медичний університет ім..М.Горького / Г.Є.Полунін, І.А.Танасов, Н.В.Косар, К.Г.Макієнко (Україна). – Заявка № 2011 07728 від 20.06.2011; Опубл. 10.01.2012 // Бюл. № 1.